Hồ đoạt giải nhì Hội Hoa Xuân Tao Đàn 2019 của Yêu Thủy Sinh

Đây là hồ hạng nhì của Yêu Thủy Sinh – tham gia cuộc thi setup bể thủy sinh đẹp tại Hội Hoa Xuân Tao Đàn năm 2019.
Tác phẩm mang tên: Vòm Cỏ
Kích thước hồ: 120cm x 50cm x 50cm

0905866313
Liên hệ