Hồ thủy sinh lũa Linh Sam Thép

Đây là tác phẩm được dựng lên bằng lũa Linh Sam Thép, tác phẩm được setup tại Showroom Yêu Thủy Sinh, và được khách chọn mua.
Đây có lẽ là tác phẩm sáng tạo độc đáo với kiểu lũa đổ vào giữa từ hai bên.
Kích thước: 90cm x 45cm x45cm

0905866313
Liên hệ