Seachem Nitrogen 250ml – Thuốc bổ cho lá cây

250,000 

Seachem Nitrogen là sự pha trộn đậm đặc (15.000 mg/L) của các nguồn Ni-tơ. Nó cung cấp Nitơ ở cả dạng Nitrat và dạng Amoni được thực vật ưa thích. Tuy nhiên, không có Amoniac tự do nào được thải ra vì Amoni trong Seachem Nitrogen rất phức tạp và không có sẵn cho đến khi cây sử dụng.

  • Nguồn cung Ni-tơ đa dạng và dồi dào cho hồ thủy sinh
  • Nồng độ đậm đặc, tối ưu chi phí
  • An toàn cho cá, tép
0905866313
Liên hệ