Tác phẩm “Đại Thụ” setup bởi Yêu Thủy Sinh

Kích thước: 90cm x 45cm  x 45cm
Phân nền: Master Soil (https://yeuthuysinh.vn/shop/phan-nen-thu%cc%89y-sinh-master-soil-8l/)
Cốt nền: JBL 350 gram
Đèn: Week Ark
Hệ lọc: Lọc Inox phi 168 kèm Bơm Marine điều chỉnh 100 cấp độ
Setup bởi: Yêu Thủy Sinh

0905866313
Liên hệ