Hồ cho khách người Nhật tại Quận 1

Kích thước hồ: 180cm x 70cm x 50cm

0905866313
Liên hệ