Hồ thủy sinh với bố cục cắt cắm và nền trân châu Ngọc Trai

Kích thước hồ: 90cm x 45cm x 45cm Phân nền: Master Soil + cốt Tropical [...]

0905866313
Liên hệ