Hồ Hà Lan setup bằng phân nền Master Soil

Đây là hồ thủy sinh đẹp được setup bởi phân nền Master Soil – có [...]

Hồ thủy sinh lũa cầu vồng

kích thước hồ: 80cm x 40cm x 40cm Phân nền: Master Soil + cốt nền [...]

0905866313
Liên hệ