Hồ Hà Lan setup bằng phân nền Master Soil

Đây là hồ thủy sinh đẹp được setup bởi phân nền Master Soil – có [...]

Hồ thủy sinh với bố cục cắt cắm và nền trân châu Ngọc Trai

Kích thước hồ: 90cm x 45cm x 45cm Phân nền: Master Soil + cốt Tropical [...]

Hồ thủy sinh để bàn 60cm

Kích thước hồ: 60cm x 30cm x 36cm Phối cảnh cây cắt cắm, ráy, buccep [...]

Hồ thủy sinh cắt cắm đẹp ngỡ ngàng

Hồ này mình setup với bố cục đơn giản, chủ yếu chơi các loại cây [...]

Hồ thủy sinh Shallow tank

Kích thước hồ: 1,2m x 25cm x25cm Phân nền: Master Soil Đá: đá Trầm tích [...]

Hồ thủy sinh Hà lan đẹp mắt

Đây là bể thủy sinh Hà Lan ấn tượng! Kích thước: 1,2m x 50cm x [...]

Hồ thủy sinh núi đá ấn tượng

Hồ được Setup tại nhà cho khách! Kích thước: 1,2m x 0,5m x 0,5m Phân [...]

0905866313
Liên hệ