Hồ thủy sinh Bonsai ấn tượng

Hồ được setup tại nhà cho khách, Kích thước: 1,2m x 40cm x 40cm Phân [...]

Hồ thủy sinh bonsai

Kích thước hồ: 90cm x 45cm x 45cm Phân nền: Master Soil Cốt nền: JBL [...]

0905866313
Liên hệ