Hồ nhà anh Hào – Q.6

Hồ kích thước: 60cm x40cm x40cm Bố cục thác cát Chân tủ gỗ MDF phủ [...]

Hồ thác cát của Yêu Thủy Sinh

Kích thước hồ: 60cm x40cm x40cm Phân nền: 13kg Controil Soil + 2kg Trophical Base [...]

2 Các bình luận

0905866313
Liên hệ