Hồ nhà anh Kiên – Q.7

Kích thước hồ: 1,2m x0.5m x0.5m
– Phân nền: 28kg Gex xanh
– Cốt nền: 700gram JBL
– Đá Bình thuận: 30kg
– Đèn: Odyssea 4 bóng 10.000k
– Lọc: 2 lọc phi 168 + lọc phụ SunSun
– inout: 2 bộ in out inox Mufan
– Co2: 2 giọt/s
– Cây bonsai: 2 gốc bonsai buộc rêu minitaiwan
– Nền: thảm nền minifiss
– Cây bối cảnh: Bucep, nana

Trả lời

0905866313
Liên hệ