Hồ nhà anh Bình – CC Phú Mỹ Thuận

Hồ kích thước 1m x 40cm x 40cm với bố cục chính là cây cắt cắm.
hồ này YTS sử dụng đá nham thạch đen và cát muối tiêu phối cảnh nhẹ nhàng, sử dụng đèn OĐS và phân nền Gex xanh lót JBL Flodrapol. Hồ ko sủ dụng Co2 khí theo yêu cầu của khách, nhưng dùng Carbon Liquid bổ sung và cây phát triển tốt, căng.
– Lúc mới setup:

Trả lời

0905866313
Liên hệ