Hồ Bán Cạn tại Shop Yêu Thủy Sinh

Kích thước hồ: 80cm x40cm x40cm, hai dòng thác nước bằng hai máy bơm 8,5w, [...]

0905866313
Liên hệ