Hồ Bán Cạn tại Shop Yêu Thủy Sinh

Kích thước hồ: 80cm x40cm x40cm, hai dòng thác nước bằng hai máy bơm 8,5w, 1 máy tạo khói giấu bên trong, 1 lọc DF 700.

hệ cây bán cạn và cây Thủy sinh.

Xem full video tại: https://www.youtube.com/watch?v=5OxKQnZ2OP0

0905866313
Liên hệ